Lojra me motorra me gara

Wednesday, February 29, 2012Intruksionet e lojes:

Hapi 1 - Prit sa te ngarkohet loja (10 sekonda)
Hapi 2 - Kliko mbi NEW GAME
Hapi 3 - Perdor butonat me shigjeta te tastiera per te levizur.
Duhet te kesh disa fitore qe te shikosh te gjitha postat e tjera. Mos harroni te ndaloni te FUEL per te marre benzine.

Game intructions:
Step 1 - Wait for the game to load (10 seconds)
Step 2 - Click on NEW GAME
Step 3 - Use the arrow keys to move
You must win in order to unclock new race tracks. Don't forget to refuel.

1 comments:

Unknown said...

Merkur 15c Safety Razor - Barber Pole - Deccasino
Merkur 15C Safety https://deccasino.com/review/merit-casino/ Razor - Merkur ventureberg.com/ - 15C 바카라 for Barber Pole is the perfect introduction casino-roll.com to the Merkur Safety Razor. gri-go.com

Post a Comment